1. housle         2. housle

Jakub Nekvasil                      Long Le Minh Hoang

Václav Kerber                         Marija Čmilová

 Anna K. Pospíšilová              Magdaléna Podlucká

 Adéla Hýková                         Eva Ghibellini 

                         viola

                                                       Johana Antoňová

                                                       Milan Plocek


violoncello            kontrabas

Vít Springorum                   Adelaida Wernischová

Ludmila Houfková                                

                                 


                           cembalo

                                                            Petr Mašlaň st.

GMHS

Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy (GMHS) vzniklo
roku 1994 nejdříve jako speciální obor Gymnázia Jana Nerudy. Postupem času se
hudební část od své zakládající instituce oddělila a stala se společně
s Hudební školou hl. m. Prahy samostatným vzdělávacím subjektem (GMHS).
Osmileté studium nabízí kromě speciálního hudebního vzdělání i všeobecný širší
vědní základ běžného gymnaziálního studia. Někteří absolventi GMHS pokračují na
hudebních středních i vysokých školách, nezřídka i v zahraničí. Část
studentů pokračuje na vysokých školách různých oborů a láska k hudbě patří
k jejich životu.........

Barokní hudba

Pro barokní hudbu je typická zpěvnost, zcela záměrná líbivost a emocionální působivost - hlavním úkolem barokní hudby je přenášet pocity na posluchače, působit.