1. housle             2. housle

David Tupý                                  Michael Foršt

Larisa Palochová                         Anežka Škvařilová

Martin Vondráček                        Alena Miřácká

Klára Zaykova                              Natálie Toperczerová

                         viola

                                                       Matouš Hasoň

                                                       Tereza Valentová


violoncello kontrabas

Julie Anna Starczewska Theodor Ditrich

Martin Houdek Petr Turek


                                cembalo

                                                                     Petr Mašlaň st.

GMHS

Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy (GMHS) vzniklo
roku 1994 nejdříve jako speciální obor Gymnázia Jana Nerudy. Postupem času se
hudební část od své zakládající instituce oddělila a stala se společně
s Hudební školou hl. m. Prahy samostatným vzdělávacím subjektem (GMHS).
Osmileté studium nabízí kromě speciálního hudebního vzdělání i všeobecný širší
vědní základ běžného gymnaziálního studia. Absolventi GMHS pokračují na
hudebních středních i vysokých školách. Ne zřídka i v zahraničí. Část
studentů pokračuje na vysokých školách různých oborů a lásku k hudbě patří
k jejich životu.........

Barokní hudba

Pro barokní hudbu je typická zpěvnost, zcela záměrná líbivost a emocionální působivost - hlavním úkolem barokní hudby je přenášet pocity na posluchače, působit.